Lazić Odvjetnički Ured

Dobrodošli

O uredu

ODVJETNIČKI URED LAZIĆ

Odvjetnički ured Lazić osnovan je 2010.g. s ciljem pružanja odvjetničkih usluga iz domaćeg i međunarodnog prava.

Ured se bavi zastupanjem u kaznenim postupcima i svim vrstama građanskih postupaka, kako nacionalnog tako i međunarodnog karaktera, pružanjem usluga pravnog savjetovanja, sastavljanjem ugovora i drugih isprava kao i poduzimanjem svih drugih potrebnih pravnih radnji.

Cilj Ureda je, temeljem bogatog pravnog iskustva i neprestanog usavršavanja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, svakom klijentu - domaćoj i stranoj fizičkoj i pravnoj osobi - pružiti uslugu koja udovoljava najviše međunarodne standarde u zastupanju pred sudovima i drugim tijelima.

ODVJETNIK DAVOR LAZIĆ

Curriculum

Odvjetnik Davor Lazić pruža pravne savjete i usluge zastupanja pred sudovima i drugim tijelima domaćim i inozemnim strankama u građanskim i kaznenim postupcima. Osim nacionalnim pravom bavi se i pravom Europske unije i međunarodnim pravom.

Obrazovanje

2005
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag.iur.

2009
Pravni fakultet Sveučilišta u Amsterdamu, poslijediplomski studij iz Prava Europske unije i Međunarodnog javnog prava, LL.M

2010
Pravosudni ispit

Zaposlenje

2005 – 2010
Odvjetnički vježbenik kod odvjetnice Vesne Alaburić

2010 - nadalje
Odvjetnik u samostalnom odvjetničkom uredu

Stručno usavršavanje (treninzi i seminari)

2010
Assessing the Legacy of the ICTY Conference, Den Haag

2011
The Global Legacy of the ICTY Conference, Den Haag
Chambers Advocacy Training Course, ICTY, Den Haag

2012
Legacy of the ICTY in the former Yugoslavia Conference, Sarajevo/Zagreb
Chambers Advocacy Training Course, ICTY, Den Haag
Effective Written Communication Course, ICTY, Den Haag

2013
ADC-ICTY Legacy Conference, Den Haag
Legal Writing, ICTY, Den Haag

2014
Countering Trafficking in Human Beings, Academy of European Law, Seminar, Lisabon
International Training on Same-sex Couples and Mediation, Bergamo

2015
Primjena Konvencije i prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom pravnom sustavu, Zagreb
Osnove forenzičke psihijatrije, Zagreb

Strani jezici

Engleski

Glavna područja prakse

Kazneno pravo Sportsko pravo Pravo medija
Međunarodno javno
i privatno pravo
Pravo Europske unije Građansko pravo
Radno pravo Ugovorno pravo Zemljišnoknjižni postupci
i nekretnine
Nasljedno pravo
Obiteljsko pravo Pravo intelektualnog
vlasništva
Postupci naknade štete Građansko-pravni
i trgovački sporovi

Kontakt

embedmaps

 • Davor Lazić

  Avenija Većeslava Holjevca 40
  10000 Zagreb
  (Recro poslovni centar)
 • dlazic@odvjetnik-lazic.hr
 • Tel: 01 5520 115
  Fax: 01 5520 116